SOPAT Sp. z o. o.

Siedziba: ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda

tel./ fax: (89) 642 19 05

NIP: 957-089-07-51, REGON: 193076430, Kapitał: 1 360 000,00 PLN

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000215897


PLAN POŁĄCZENIA